14 sierpnia 2013

Nadanie szwajcarskiego obywatelstwa

Uzyskanie szwajcarskiego obywatelstwa (Schweizer Staatsbürgerschaft) jest możliwe, gdy:
1) rodzice są Szwajcarami, 
2) spełnione zostaną określone warunki.
www.landbote.ch

Procedura
W pierwszym wypadku sprawa jest prosta i zakładam, że czytelników bloga nie bardzo interesuje. Dlatego też opiszę drugi sposób.

I tutaj droga się rozwidla. Istnieją mianowicie dwa sposoby nadania obywatelstwa:
- właściwe,
- ułatwione.

Zacznę od właściwego. Na samym początku trzeba sobie uzmysłowić, że żeby móc złożyć podanie o obywatelstwo trzeba mieszkać w Szwajcarii co najmniej 12 lat. Jeżeli chodzi o dzieci, które ukończyły 10 rok życia i nie ukończyły 20, to każdy rok przemieszkany w CH liczy się podwójnie. Oprócz tego wymogu istniejeą jeszcze inne: trzeba być kulturalnie i społecznie zintegrowanym, przestrzegać prawa i nie zagrażać bezpieczeństwu państwa.

Po wniosek podania należy zgłosić się do władz kantonalnych - tutaj lista. Po spełnieniu warunków, można przystąpić do złożenia podania. Złożyć można je w zależności od kantonalnych reguł w:
- kantonie,
- gminie albo
- Urzędzie ds. Migracji.
Informację nt. tego, gdzie złożyć podanie uzyskasz w swojej gminie zamieszkania albo w kantonalnym Bürgerrechtsdienst.

Na najwyższym poziomie władzy (Bund) wyjaśniane są przesłanki wykluczające nadanie obywatelstwa - ewentualne nieprzestrzeganie prawa i zagrażanie bezpieczeństwu państwa. Pozostałe przesłanki są sprawdzane przez kanton i gminę. Jeżeli wszystkie przesłanki do nadania obywatelstwa zostały spełnione, Urząd ds. Migracji udziela Einbürgerungsbewilligung. 

Proces nadania obywatelstwa jest trójstopniowy. Najpierw trzeba uzyskać prawo obywatelskie gminy i kantonu. Na poziomie gminy i  kantonu chodzi o spełnienie wymogów miejsca zamieszkania i innych kantonalnych. I dopiero na końcu podejmowana (na poziomie Bund) podejmowana jest ostateczna decyzja o nadaniu obywatelstwa.

Co do zasady nie można złożyć zażalenia na decyzję o nienadaniu obywatelstwa.

Ułatwione nadanie obywatelstwa ma zastosowanie w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim z obywatelem/ obywatelką Szwajcarii. Małżonek starający się o nadanie obywatelstwa musi mieszkać od roku na terenie Szwajcarii, pozostawać w związku małżeńskim od co najmniej 3 lat, o ile przemieszkali w Szwajcarii 5 lat. 

Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie obywatelstwa mieszka za granicą, to zastosowanie ma taka procedura:
- należy być po ślubie co najmniej 6 lat i być silnie związanym ze Szwajcarią,
- należy być przystosowanym do szwajcarskich warunków i podobnie jak przy poprzednim sposobie - przestrzegać prawa i nie zagrażać bezpieczeństwu państwa.

Wnioski są do pobrania w Urzędzie ds. Migracji dla osób mieszkających na terenie Konfederacji, a dla osób przebywających za granicą - w odpowiednich przedstawicielstwach. Wypełniony wniosek złożyć należy w Urzędzie ds. Migracji (osoby mieszkające na terenie Konfederacji), a przebywające za granicą w odpowiednim konsulacie.

Decyzję o nadaniu bądź nienadaniu obywatelstwa podejmuje Bund, jednak gmina i kanton zostaną poproszone o wyrażenie swojego zdania.

Ile to trwa?
Co roku wpływa około 30 000 nowych wniosków o nadanie obywatelstwa. Mimo to, wszystkie wnioski są solidnie sprawdzane. W związku z tym trzeba liczyć się z następującymi terminami:
- przy procedurze właściwej - informacji udzielają gminne lub kantonalne urzędy,
- przy procedurze ułatwionej - około 1,5 roku przy czym w niektórych przypadkach może trwać dłużej.

Ile to kosztuje?
W związku z nowym prawem, które weszło w życie 01.01.2006 roku, Bund, kanton i gmina mogą pobierać za swoje decyzje opłaty w wysokości pokrywającej koszty postepowania. W celu poznania kosztów procedury właściwej należy zgłosić się do gminy lub kantony. Przy procedurze ułatwionej tabela opłat przedstawia się następująco:
Einbürgerungsbewilligung (osoba pełnoletnia) - 100 CHF
Einbürgerungsbewilligung (małżonek) - 150 CHF
Einbürgerungsbewilligung (osoba niepełnoletnia) - 50 CHF
Na mocy art. 27 und 28 BüGsiedzibą w kraju - 750 CHF
Na mocy art. 28 BüG z siedzibą za granicą - 550 CHF
Pozostałe osoba pełnoletnia z siedzibą w kraju - 600 CHF
Pozostałe osoba pełnoletnia z siedzibą za granicą - 400 CHF
Pozostałe osoba niepełnoletnia z siedzibą w kraju - do 450 CHF
Pozostałe osoba niepełnoletnia z siedzibą za granicą - 250 CHF

Wystawienie dokumentów
Jeżeli cała procedura zakończy się pomyślnie, w ciągu 2 miesięcy po pozytywnym zakończeniu procedury nadawania obywatelstwa zostaniemy powiadomieni pisemnie o decyzji. Następnie można złożyć podanie o paszport lub dowód osobisty. Należy się skontaktować z Einwohnerkontrolle miejsca zamieszkania w celu wystawienia dokumentów. Procedura zajmuje chwilę, ponieważ nadane obywatelstwo musi zostać naniesione w rejestrach gminy.

Źródła:

2 komentarze:

  1. Pani Agato z tego co Pani pisze, żeby uzyskać obywatelstwo trzeba mieszkać 12 lat w Szwajcarii. Czyli jak rozumiem najprostrza droga to znaleźć pracę, przemieszkać 12 lat i dopiero wtedy można starać się o obywatelstwo.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Można też wyjść za mąż i ten czas się skraca ;)

      Usuń