05 maja 2013

Pozwolenia na pracę rok później

Szwajcaria jest atrakcyjnym krajem dla imigrantów. Na jednego emigranta przypadało w ostatnich latach około 60 000 - 80 000 imigrantów. Ta ogromna migracja ma zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Żeby zminimalizować te negatywne (na gospodarkę, rynek pracy, ubezpieczenia socjalne, planowanie przestrzeni, rynek nieruchomości i infrastrukturę), podjęto szereg działań i jednym z nich jest właśnie ograniczenie wolnego osiedlania się ludności. Ale jak już pisałam w tym wpisie, skuteczność tego środka jest dyskusyjna.

24. kwietnia 2013 roku została podjęta decyzja o przedłużeniu od 1. maja 2013 do 31. maja 2014 kontyngentów na pozwolenia typu B dla krajów EU-8 (w tym Polski). Co więcej, jeżeli zostaną spełnione przesłanki, to kontyngenty zostaną wprowadzone także dla krajów EU-17.

Dla krajów EU-8 został przyznany kontyngent w wysokości 2180 pozwoleń typu B na kolejny rok. Nie wprowadzono limitu na pozwolenia typu L. O różnicach między nimi przeczytasz tu. Od 1. czerwca 2014 roku będzie możliwe nieograniczone osiedlanie się ludności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz