05 listopada 2012

Wypłata - podatek u źródła

Wynagrodzenie wpłynęło na konto :) Standardowym dniem wypłaty jest 25. dzień każdego miesiąca. Razem z wynagrodzeniem dostałam "kartkę od wypłaty" i stąd pomysł na serię postów pt. "wypłata".

Obcokrajowiec zatrudniony w Szwajcarii jest (jeżeli chodzi o wypłatę wynagrodzenia) traktowany "specjalnie". Ta wyjątkowość polega na tym, że oprócz standardowych potrąceń z wypłaty, odciągany jest także podatek (Quellensteuer).

System podatkowy rozdziela podatników na dwie grupy (najprościej rzecz ujmując):
1. Szwajcarów i osoby z pozwoleniem C,
2. obcokrajowców.

Osoby z pierwszej grupy rozliczają się samodzielnie z podatku na podstawie zeznania podatkowego (samodzielnie wyliczają wysokość podatku i w ustalonych terminach wpłacają należną kwotę). Do tej grupy podatników można "dostać się" w następujący sposób:
- uzyskanie pozwolenia C - pobyt na terenie CH pięć lub dziesięć lat,
- nabycie szwajcarskiego obywatelstwa,
- zawiązanie związku małżeńskiego z osobą posiadającą pozwolenie C, bądź będącą obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej.

Osoby z drugiej grupy podlegają Quellensteuer - podatkowi u źródła. Właściwie dla osoby, która była czynna zawodowo w Polsce za wiele się nie zmienia - zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za:
- zgłoszenie osoby, która ma być objęta podatkiem u źródła,
- naliczenie, potrącenie i odprowadzenie podatku,
- ewentualne korekty potrąconej należności oraz przechowywanie dokumentacji przez 10 lat.

Do jakiej taryfy podatkowej należę?
Każdy podatnik przyporządkowany jest do taryfy podatkowej:
- A (osoby stanu wolnego, rozwiedzione, owdowiałe lub w separacji),
- B (osoby stanu wolnego otrzymujące dodatki na dzieci, a także pozostające w związku małżeńskim, których małżonek nie pracuje, bądź pracuje za granicą),
- C (dla małżonków, którzy oboje pracują w Szwajcarii).
W związku z powyższym, wszelkie zmiany mające wpływ na taryfę podatkową muszą być niezwłocznie zgłoszone pracodawcy.

Co ma wpływ na stawkę podatku?
Istnieją dwa zasadnicze czynniki, które wpływają na wysokość podatku:
- liczba dzieci (im więcej, tym wyższy próg, od którego zaczyna się podlegać podatkowi),
- przynależność do kościoła (protestanckiego, chrześcijańskokatolickiego, katolickiego) lub jej brak.

Jak wyliczyć podstawę brutto do wyliczenia podatku?
W przypadku osób, które rozpoczęły pracę w trakcie miesiąca należy wyliczyć wynagrodzenie, które przypadałoby, gdyby podatnik przepracował cały miesiąc (tzn. 30 dni).

Nie przelicza się tych części wynagrodzenia, które przyznawane są okazjonalnie (np. nagrody roczne, udziały w zysku itp.)


Jaka stawka podatku?
W normalnym przypadku stawka podatku może zostać bezpośrednio odczytana z tabeli 'Steuertabellen Quellensteuer 201X' znajdującej się tu

Informacje znajdujące się w tym poście są poglądowe. Proszę sprawdzać aktualny stan prawny na stronach internetowych odpowiedniego kantonu.

Uzupełnienie z 03.04.2012
Przeczytajcie koniecznie post o ograniczonym obowiązku podatkowym.

1 komentarz:

  1. Czesc, a ja mam oferte za 32CHF/h brutto, to ile mi netto zostanie. Jestem kawalerem bezdzietnym.

    OdpowiedzUsuń